பிரபலங்கள் நிர்வாணமாக, ஜெனிபர் லாரன்ஸின் படங்கள் கசிந்தன